Nawigacja
Strona Główna

ŻYWE FORMUŁY
::12 Praw Natury::
::Słowa od Mistrzów::
::Nauczyciel i uczeń::

::Ośrodki siły::
::Ciała subtelne::

::Jaźnie::
::Myślo-kształty::
::Prawo przyczyny i skutku::

::12 Archetypów świadomości::
=królestwo indywidualne
=królestwo społeczne
=królestwo duchowe

::Modlitwy::Formuły::
::Źródła informacji::

::podziękowania::
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 75
Najnowszy Użytkownik: PawelBorys
Ciała subtelne
Człowiek jako żywy organizm wytwarza w okół siebie biopole. Biopole człowieka składa się z wielu ciał połączonych i nałożonych jedno na drugie. Pole to jest w stanie oddziaływać na wszelkie formy i przejawy energetyczne czy elektryczne. Podstawowymi ciałami, które tu przedstawimy, są: ciało fizyczne, eteryczne, astralne, mentalne, przyczynowe,aura. Każde z nich ma swoją energię, charakterystykę, zajmuje określoną przestrzeń i wyraża się w postaci informacyjno-energetycznego promieniowania.Wszystkie niżej wymienione ciała, nierozłącznie ze sobą współpracują. I są ze sobą połączone. Jedne ciała pełnią funkcję jako pomosty między ciałami, inne są przewodnikami danych ciała, tak jak np. ego jest przewodnikiem ciała fizycznego i mieści się w naszym ciele mentalnym. Ciała te są połączone ze sobą czakrami. Tworząc układ energetyczny.

1.Ciało fizyczne.Ciało fizyczne służy do działania w świecie fizycznym, to najniższy przewodnik naszej świa-domości. Studiujący okultyzm - naukę o energii wie, że człowiek posiada szereg ciał, czyli narzędzi lub przewodników pozwalających mu na przejawienie się w poszczególnych sferach natury fizycznej, astralnej, mentalnej i w dalszych. Wiedza okultystyczna informuje nas, że materia fizyczna isnieje w siedmiu stopniach lub stanach skupienia, które nazywa nastepująco: -stan atomowy;-stan podatomowy;-stan nadeteryczny;-stan eteryczny;-stan gazowy;-stan płynny;-stan stały. Dziś badać te stany pomaga nam fizyka kwantowa.
Właściwości ciała fizycznego:
1. Cząstki wszystkich stanów skupienia materii wchodzą w skład fizycznego przewodnika, czyli fizycznego ciała.
2. Ciało fizyczne posiada pięć podstawowych zmysłów: zmysł wzroku, węchu, dotyku, smaku i słuchu.
3. Ciało fizyczne jest najmniej subtelnym ciałem człowieka.
4. Cialo fizyczne jest naszym „nośnikiem” idealnie skonstruowanym narzędziem, które po-maga nam istnieć w materii świata fizycznego.
Bez ciała fizycznego, nie było by istnienia człowieka w świecie fizycznym. Jest to najważniejsze dla nas ciało. Jednak jego funkcja nie kończy sie na samym byciu, ciało fizyczne skupia w sobie wszystkie ciała człowieka.

2.Ciało astralne. Choć każdy człowiek ma ciało astralne i posługuje się nim, to jednak stosunkowo nieliczni ludzie zdają sobie sprawę z jego istnienia, potrafią nad nim panować oraz posługiwać się nim z pełną świadomością. Jedną z pierwszych umiejętności, których człowiek się uczy w ciele astralnym, jest przenoszenie się z miejsca na miejsce, ponieważ może ono poruszać się z wielką prędkością i to na duże odległości od uśpionego ciała fizycznego.
::Funkcje ciała astralnego::
1. Umożliwia powstawanie uczuć oraz wrażeń.
2.Jest pomostem pomiędzy umysłem a ciałem fizycznym.
3.Spełnia rolę samodzielnego narzędzia świadomości i działania.
Każdy człowiek ma swój astralny odpowiednik:
- u człowieka jeszcze nierozwinietego, ciało astralne stanowi masę mglistą, słabo zorganizo-waną i niewyraźnie zarysowaną, przy czym przeważa w nim substancja niższych stanów sku-pienia. Jest ono o ciemnej barwie i gęste(często tak gęste, że kontury ciała fizycznego nieomal w nim giną), w rezultacie czego jest ono szczególnie podatne na bodźce związane z namiętnościami i zachciankami. Rozciąga się ono we wszystkich kierunkach na około dwadzieścia pięć do trzydziestu centymetrów od ciała fizycznego.
- u człowieka znajdującego się na przeciętnym poziomie intelektualnym i moralnym ciało astralne jest znacznie większe i sięga do czterdziestupięciu centymetrów od ciała fizycznego; jego skład jest bardziej zrównoważony i subtelniejszy co do jakości, a obecność rzadszych składników nadaje mu pewną świetlistość; kontury są jasne i wyraźne. - u człowieka o wysokim szczeblu rozwoju duchowego ciało astralne jest jeszcze większe i składa się z najsubtelniejszych cząsteczek z każdego stanu skupienia materii astralnej, przy czym wyraźnie przeważa materia wyższych stanów skupienia.
Ciało astralne stanowi pomost pomiędzy naszym życiem mentalnym a fizycznym, służy jako przekaźnik wibracji z ciała fizycznego do mentalnego i odrotnie; rozwój ciała astralnego jest faktycznie wynikiem stałego przepływu przez nie wibracji w jednym i drugim kierunku. W ewolucji ciała astralnego występują wyraźnie dwa stadia: najpierw ciało astralne musi się rozwinąć w wysokim stopniu jako narzędzie przekazywania, a nastepnie musi się ukształtować jako samodzielne ciało, w którym człowiek może sie poruszać i działać w świecie astralnym.

3.Ciało eteryczne: pobiera i rozdziela siłę życiową, jest sciśle związane z fizycznym zdrowiem naszego organizmu. Sobowtór eteryczny jest niezbędny do życia ciała fizycznego, nie stanowi jednak odrębnego i niezależnego przewodnika świadomości.
:: właściwości i funkcje ciała eterycznego::
Każda cząstka ciała fizycznego jest otoczona powłoką eteryczną. To właśnie powoduje, że ciało eteryczne jest dokładną reprodukcją ciała fizycznego i wystaje poza powierzchnie skóry na odległość około trzech centymetrów. Ciało eteryczne jest jedynie jedną z części składowych ciała fizycznego. Z tego też powodu nie jest ono zdolne do pełnienia roli samodzielnego, odrębnego przewodnika świadomości, w którym człowiek mógłby żyć lub działać. Dysponuje bowiem wyłącznie świadomością rozproszoną po wszystkich swoich cząsteczkach i nie ma inteligencji. Związek pomiędzy ciałem fizycznym i eterycznym jest tak ścisły, że uszkodzenie jednego powoduje analogicznie uszkodzenie drugiego. Jest to tzw. Reperkusja.
Ciało eteryczne spełnia dwie zasadnicze funkcje:
1.Wchłania energię życiową, a nastepnie rozprowadza ją po całym ciele fizycznym. Ciało eteryczne jest wyłącznie przewodnikiem energii życiowej, a nie świadomości umysłu.
2.Jest pośrednikiem lub pomostem pomiędzy ciałem fizycznym a ciałem astralnym i przekazuje ciału astralnemu świadomość zmysłowych kontaktów za pośrednictwem mózgu astralnego, jak również doprowadza do mózgu fizycznego i systemu nerwowego świadomość z poziomu astralnego i wyższego.
Materia eteryczna najbardziej promieniuje z kończyn ciała, z palców rak i stóp. Dlatego też utrzymywania w czystości szczególnie tych części ciała ma doniosłe znaczenie,np. osoba mająca brudne paznokcie nieustannie wysyła w świat eteryczny strumień materii działajacych szkodliwie.
Gdy ciało eteryczne porzuca ostatecznie cialo fizyczne, nie oddala się od niego daleko, lecz zazwyczaj unosi sie nad nim. W tym stanie znane jest jako tzw. widmo i ukazuje się niekiedy osobom, z którymi zmarły był blisko związany, jako mglista postać, mało świadoma i niema.

4.Ciało mentalne.Cialo mentalne stale rośnie w miarę duchowego rozwoju człowieka. Cząsteczki ciała mentalnego pozostają w nieustannym ruchu, co więcej, stale się zmieniają, gdyż ciało mentalne automatycznie przyciąga ku sobie z otoczenia cząsteczki podobne do tych, które się już w nim znajdują. Ciało mentalne składa się z mniej lub bardziej subtelnych cząstek, odpowiednio do osiągniętego przez człowieka rozwoju intelektualnego.
::główne funkcje ciała mentalnego::
1.służenie za narzędzie jaźni do konkretnego myślenia,
2.wyrażanie konkretnych myśli w sferze fizycznej za pośrednictwem ciała astralnego, mózgu eterycznego,
3.rozwijanie zdolności pamięci i wyobraźni,
4.służenie w miarę postępu ewolucji za osobne narzędzie świadomości w sferze mentalnej,
5.przyswajanie rezultatów doświadczeń zebranych w każdym ziemskim życiu i przekazywanie ich treści rzeczywistemu człowiekowi, przebywającemu w ciele przyczynowym.
W ciele mentalnym ma swój początek pamięć i wyobraźnia. Ciało mentalne jest narzedziem, za pomocą którego przejawia się jaźń jako konkretny intelekt.
Jaźń ma trzy aspekty: 1.poznania, 2. woli, 3. energii działania.
Gdy jaźń jest cicha -wtedy przejawia sie aspekt poznawczy. Gdy jaźń jest skupiona i zamierza do zmiany istniejącego stanu rzeczy, wtedy pojawia się aspekt woli. Gdy jaźń w obecności jakiegoś przedmiotu przejawia energię, by sie z nim zetknąć, objawia wówczas aspekt działania.
Ciało mentalne jest narzędziem ego czyli rzeczywistego myśliciela, który przebywa w ciele przyczynowym. Gdy jednak ciało mentalne ma służyć za narzędzie świadomości w niższej części świata mentalnego, wówczas działa ono również za pośrednictwem ciała astralnego i fizycznego, a wszystkie jego przwejawy nazywamy zwykle umysłem, działającym w stanie świadomości na jawie. Zachodzi wówczas następujący proces: akt konkretnego myślenia wywołuje wibracje w materii ciała mentalnego. Wibracje te przenoszą się, niżej do gęstrzej materii ciała astralnego, te z kolei poruszają eteryczne cząsteczki mózgu, a za ich pośrednictwem uruchamiają jeszcze niższą, szarą materię ciała fizycznego. Tak więc za nim myśl przekształci się w aktywną świadomość w mózgu fizycznym, musi kolejno przejść przez wszystkie etapy.
Często jest stosowany zwrot szósty zmysł, jest to nic innego jak zmysł ciała mentalnego. W sferze mentalnej nie ma bariery języka, która istnieje w sferze astralnej, ponieważ umysł może bezpośrednio przekazywać myśli, nawet bez ujmowania ich w słowa. Gdy osoba doświadczona wchodzi w świat mentalny to porozumiewa się z inną osobą poprzez barwę, dźwięk czy formę, całość myśli jest przekazywana jako obraz barwny lub muzyczny, podczas gdy w świecie fizycznym poruszamy się za pomocą symbolów zwanych słowami. Dzieje się tak, ponieważ ciało mentalne, nie zawiera jak ciało fizyczne -zmysłów wzroku, węchu itp. W świecie mentalnym człowiek jest wolny od ograniczeń spowodowanych przez odrębność zmysłów świata fizycznego. Nie oznacza to jednak, że umysł myśli o barwie czy dźwieku lub kształcie, umysł snuje myśl, która jest wibracją materii mentalnej, i ta myśl wyraża się wszystkimi tymi sposobami za pomocą wywołanych przez nią wibracji.

5.Ciało przyczynowe.
W ciele przyczynowym gromadzone są tylko dobre składniki, a złe nie znajdują w nim możności wyrażenia się. Istnienie jakiejś złej cechy w osobowości oznacza brak odpowiedniej dobrej cechy w ciele przyczynowym. Ego bowiem nie może być złe czy grzeszne, choć może być niedoskonałe.
O dobrej cesze, której brakuje w ciele przyczynowym, można jednak powiedzieć, że istnieje w ego, choć jeszcze nie została pobudzona do działania. Gdy tylko to się stanie, wówczas jej intensywne wibracje działają na niższe ciała człowieka, wskutek czego przeciwne złe cechy nie znajdują już w nich miejsca. Gdy w ciele przyczynowym istnieje luka, świadcząca o tym, że pewna cecha nie została rozwinięta, wówczas w osobowości niekoniecznie musi wystapić pewna określona wada, ale też nie ma w niej nic pozytywnego, co by przeszkodziło rozwojowi tej wady.
Ponieważ najprawdopodobniej wielu ludzi w najbliższym otoczeniu ma tę wadę, a człowiek jest stowrzeniem naśladującym, bardzo możliwe, że ją w sobie rozwinie. Wada jednak, należy tylko do niższych ciał, a nie do rzeczywistego człowieka w ciele przyczynowym. Powtarzanie się tej wady może wytworzyć w niższych ciałach skłonność trudną do przezwyciężenia; gdy jednak ego zdecyduje się wytworzyć w sobie przeciwną zaletę, wówczas wada zostaje podcięta u korzenia i nie może już pojawić się ani w tym, ani w żadnym następnym życiu.
Tak więc najkrótsza drogą do uwolnienia sie od wady i zła oraz zapobieżenia ich ponownemu pojawieniu się jest uzupełnienie luki w ciele przyczynowym, tak aby dobra cecha w ten sposób rozwinięta stała się integralną częścią charakteru człowieka we wszystkich jego przyszłych żywotach. Chociaż złych cech nie można gromadzić w ciele przyczynowym, to jednak praktykowanie zła może oddziaływać na ciało przyczynowe; każde bowiem wzmożenie się zła w niższych ciałach, każde pobłażanie sobie w niższych światach zaciemnia nieco świetlistość przeciwnych zalet w ciele przyczynowym.
W miarę jak ciało przyczynowe staje się zdolne wyrażać coraz lepiej ego, rozpościera się coraz dalej od swego fizycznego środka, aż wreszcie człowiek potrafi ogarnąć sobą setki lub tysiące osób i wywierać w ten sposób wielki wpływ, działając na rzecz dobra. Ktoś kto posługuję się ciałem przyczynowym, mógłby przepowiedzieć dla danego człowieka przyszłość, gdyż widzi zasób sił tego człowieka, a także to, co myśli o tym wszystkim jego ego i czy jest ono dość mocne, aby mogło interweniować. Gdy nasza świadomość wznosi się w wyższe sfery postrzegania, mamy wówczas możliwość dostrzegania więcej przyczyn i dzięki temu dokładniej oceniać skutki.

Życie za życiem ewolucja postępuje naprzód, a wspierając ją świadomym wysiłkiem, działamy w harmoni z naturą i wszechświatem. Nic z dobra, które zostanie wplecione w ciało przyczynowe, nie może nigdy być stracone czy roproszone, po to człowiek żyje, jak długo pozostaje człowiekiem. Dużą pomocą dla wzrostu i rozwoju ciała przyczynowego stanowi praca Mistrzów, gdyż zajmują się oni raczej ludzkim ego w ciele przyczynowym niż niższymi ciałami człowieka. Roztaczają duchową opiekę nad ludźmi, oddziaływując na nich podobnie, jak światło słoneczne oddziaływuje na świat, pobudzając w nich wszystko co najszlachetniej-sze i najlepsze oraz przyspieszając w ten sposób ich wzrost.

6.Aura
Aura jest polem energetycznym, które otacza ludzkie ciało i odzwierciedla subtelne, życiowe energie, które działają wewnątrz i dookoła niej. Aura, tak samo jak wszystkie ciała subtelne ma swój początek wewnątrz ciała fizycznego. Odzwierciedla ona aktywność naszych organów, zdrowie, aktywności mentalne, astralne czy stan emocjonalny. Dzięki znajomości i treningowi widzenia aury, nie rzadko możemy zobaczyć chorobę, na długo przed pojawieniem się symptomów fizycznych.

Często słyszymy zwrot "otwórz aurę" przeważnie mówiony z ironią lub żartem. Zabawa taka może skończyć się np chorobą. Czynić to mogą jednostki świadome, ponieważ nieświadoma zabawa aurą powoduje, że wchłaniamy w swój żywy organizm wszelkiego rodzaju brudy, co niewątpliwie uszkadza nam aurę. A aura ma za zadanie chronienie naszego organizmu.
Mistrzowie i osoby o wysokim poziomie duchowym, kiedy "otwierają swoje aury", otaczają nas niepojętymi pokładami miłości. Ogrzewamy się w ich energii jak byśmy kąpali się w słońcu i chwała Bogu, za ich mądrość i świadomość.

/Orie nt/

 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

majkel
03/09/2016 10:06
[url]http://www.imienin.p
l[/url]


Neb
20/08/2012 21:04
Cześć, Macie może pomysł jak się zmotywować do rzucenia palenia? Hehe dzięki

alicjaap
02/07/2012 15:40
Wczoraj było naprawdę cudnie! smiley super energy! dziękuję :*

Iwona
23/01/2012 15:04
Przyszlo oczyszczenie, przyszla energia, przyszlo Slonce...dziekuje Orie nt-moj ulubiony Nauczycielu.

achaja
18/10/2011 12:35
Oto miłe doświadczenie... gdy zaglądam tu po jakimś czasie... doświadczam wrażenia, że w końcu dotarłam do domu... zostawiam zbroję za domem by wreszcie spokojnie skupić się na tym, co jest najważniej

jomarma
03/08/2011 16:05
Orie nt, Lubie kazdy poranek zaczynac od lektury Twojej intencji na dany dzien. Dziekuje. Jomarma

monicool
18/07/2011 11:53
Witajcie.Dziękuję za Wszystko co spotkało mnie w sobotę z Wami. Dotknęłam piękna w najczystszym wymiarze.Niech ta melodia będzie tego obrazem http://www.youtube.com/wa
tch?v=lkbiB0QfU3s PrzytulamCopyright 2011

143,962 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu